Get Adobe Flash player
Home

DANI MEDA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2016

Ove godine su održani treći „Dani meda“ u F BiH u organizaciji  Fedralnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i Fedralnog agromediteranskog zavoda Mostar a u saradnji sa USAID-om i Farma II projektom Kraljevine Švedske.

U laboratorijama dva zavoda izvršena su ispitivanja fizičko-hemijskog kvaliteta 132 uzorka meda sa svih područja Federacije BiH u skladu sa Pravilnikom o medu i drugim pčelinjim proizvodima BiH (Sl. Glasnik BiH, broj 37/09).

Ocjenjivanje senzorskih svojstava meda (boje, mirisa i ukusa) su obavile dvije komisije od po pet članova formirane od dva zavoda a predvođene su bile profesionalnim ocjenjivačima, gosp. Stanko Čuljak i gosp. Asmir Duraković. Senzorsko ocjenjivanje je urađeno u prostorijama FZZP 6. i 7. Decembra 2016.

Uzorci su bili šifrirani a ocjenjivanje je urađeno potpuno nepristrasno. Nakon ocjenjivanja komisija je pažljivo pregledala rezultate fizičko-hemijskih ispitivanja i donijela odluku o najbolje ocijenjenim medovima u sedam kategorija (med livadski, med medljike, med bagrem, med kesten, med vrijesak, med kadulja, med lipa).

Završni skup treće  promotivno–ocjenjivačke izložbe i stručne radionice na temu „DANI MEDA“ U FBIH 2016 je održan u prostorijama FZZP u skladu sa ranije utvđenim dnevnim redom. Skupu su se obratili direktori zavoda dr. sci. Omer Kurtović i prof. dr. Marko Ivanković. Na završnom skupu direktori dva zavoda i g-đa Marie Bergstrom, direktorice za razvojnu saradnju pri ambasadi Kraljevine Švedske u BiH su uručili plakete najbolje ocijenjenim medovima.

Svim vlasnicima uzoraka su uručene zahvalnice. Skup je bio izuzetno posjećen tako da je sala amfiteatra fzzp je bila potpuno popunjena. Na skupu je bio prisutan značajan broj medija, dekani fakulteta, univerzitetski profesori itd.

Održana su i dva stručna predavanja na temu patvorenje meda koje je održao prof dr. Drago Šubarić, dekan poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Osijeka i dr. sci. Harun Kurtagić, šef odsjeka za kontrolu životnih namirnica u laboratoriji FZZP na temu neka ljekovita svojstva meda.

Promjena veličina slova

Banner