Get Adobe Flash player
Home Aktuelnosti Službeno potvrđivanje sadnog materijala poljoprivrednog bilja

Službeno potvrđivanje sadnog materijala poljoprivrednog bilja

U saradnji sa Upravom Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i u okviru projekta: Uspostava Organa za potvrđivanje u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo dana 20.06. 2016. godine, održana je radionica pod nazivom „Službeno potvrđivanje sadnog materijala poljoprivrednih biljaka u BiH“.

Svrha radionice je upoznavanje dobavljača sadnog materijala poljoprivrednih biljaka, inspekcijskih službi i svih drugih učesnika, sa postupkom službenog potvrđivanja sadnog materijala poljoprivrednih biljaka koji će se primjenjivati u 2016. godini, shodno Zakonu o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 3/05) kao i pratećim podzakonskim aktima.

Radionici su prisustvali  predstavnici Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalne uprave za inspekcijske poslove i proizvođači sadnog materijala poljoprivrednog bilja. Predstavnici Federalnog zavoda za poljoprivredu su prezentovali teme : „Službeno potvrđivanje materijala      za razmnožavanje povrća i sadnog materijala povrća,  i  „Službeno potvrđivanje sjemenskog krompira“.


Razmijenjena su iskustva pojedinih proizvođača sadnog materijala i istaknute osnovne smjernice i problematika vezana za ovu oblast. Dogovoreno je da se nastavi sa radionicama ovog tipa i u narednom periodu u cilju efikasnije provede službenog potvrđivanja sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka u Bosni i Hercegovini.

 


Promjena veličina slova

Banner