Get Adobe Flash player
Home Odjeljenja Animalna proizvodnja i tehnologija Animalna proizvodnja

Odjeljenje animalne proizvodnje

U odjeljenju animalne proizvodnje vrše se slijedeće poslovi: uzgojno selekcijski rad u oblasti stočarstva i to govedarstva, ovčarstva, konjogojstva, peradarstva i pčelarstva, uvođenje novih savremenih tehnologija u oblasti ishrane, uslova držanja i zaštite domaćih životinja; vršenje poslova savjetodavne službe iz domena animalne proizvodnje i uzgojno slekcijskog rada, izrada studijsko analitičkih i informaciono dokumentacionih materijala iz nadležnosti Odjeljenja, obavljanje naučno istraživačkih i stručno operativnih poslova te ostvarivanje saradnje sa nadležnim institucijama i organizacijama.

Promjena veličina slova

Banner