Get Adobe Flash player
Home Aktuelnosti

Aktuelnosti

Kontrola proizvodnosti kao osnov uzgojno selekcijskog rada u govedarstvu

 

 

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo uz podršku USAID/Sweden FARMA II, 24.05.2018. godine organizovao je radionicu za farmere iz cijele zemlje, pod nazivom "KONTROLA PROIZVODNOSTI KAO OSNOV UZGOJNO SELEKCIJSKOG RADA U GOVEDARSTVU" .


Cilj radionice bio je predstavljanje novih standarda i dobre prakse u govedarstvu, ukazivanje proizvođačima mlijeka na važnosti kontrole proizvodnosti na mliječnim farmama kako bi postigli što bolje proizvodne rezultate.

Read more...

Radionica: „Kontrola proizvodnosti kao osnov uzgojno selekcijskog rada u govedarstvu“

 

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i USAID/Sweden Projekt razvoja tržišne poljoprivrede II (USAID/Sweden FARMA II), u saradnji sa Hrvatskom poljoprivrednom agencijom, Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku i Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom u Sarajevu, organizuje radionicu pod nazivom „KONTROLA PROIZVODNOSTI KAO OSNOV UZGOJNO SELEKCIJSKOG RADA U GOVEDARSTVU“.


Radionica će se održati 24. maja 2018 godine sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, Butmirska cesta 40, 71210 Ilidža, Sarajevo.

Cilj radionice je da se proizvođačima mlijeka ukaže na važnosti kontrole proizvodnosti na mliječnim farmama kako bi proizvođači postigli što bolje proizvodnerezultate, postigli bolji kvalitet mlijeka i grla, te bolju ekonomsku isplativost proizvodnje.

 

U prilogu je pozivnica i program radionice.

Pozivnica

Program radionice

DANI MEDA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2016

Ove godine su održani treći „Dani meda“ u F BiH u organizaciji  Fedralnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i Fedralnog agromediteranskog zavoda Mostar a u saradnji sa USAID-om i Farma II projektom Kraljevine Švedske.

U laboratorijama dva zavoda izvršena su ispitivanja fizičko-hemijskog kvaliteta 132 uzorka meda sa svih područja Federacije BiH u skladu sa Pravilnikom o medu i drugim pčelinjim proizvodima BiH (Sl. Glasnik BiH, broj 37/09).

Read more...

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SIMPOZIJA

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, u saradnji sa Međunarodnim udruženjem uzgajivača bosanskog brdskog konja,organizuje simpozij pod nazivom:„BOSANSKI BRDSKI KONJ – PASMINA NA RUBU IZUMIRANJA“
Simpozij će se održati u četvrtak, 29.septembra 2016. sa početkom u 8:30 u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivrdu Sarajevo, Butmirska cesta 40, Ilidža-Sarajevo.

>>>Pozivnica<<<

Posjeta ruske fitosanitarne inspekcije BiH

Ruska fitosanitarna inspekcija je danas u sklopu dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini, s ciljem provjere funkcionalnosti fitosanitarnog sistema, posjetila Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo. Tokom posjete inspektori su upoznati sa aktivnostima i ulogom FZZP-a Sarajevo u fitosanitarnom sistemu naše zemlje.

More Articles...

Promjena veličina slova

Banner