Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 1 of 9 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
Select all files:
Files:
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - umjeravanje

Created
Size
Downloads
2016-05-13 02:43:59
432.74 KB
172
Odluka o poništenju postupka javne nabakve za nabaku roba - Hemikalije za mikrobiologiju

Created
Size
Downloads
2016-06-08 19:22:02
549.28 KB
162
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - elisa testovi dodjeljuje se....

Created
Size
Downloads
2016-06-08 19:24:47
470.98 KB
149
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavkru roba - Hemikalije za mikrobiologiju

Created
Size
Downloads
2016-06-08 19:17:29
664.24 KB
152
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača "FOSS" dodjeljuje se...

Created
Size
Downloads
2016-06-08 19:26:09
479.38 KB
159
Call for submission of tender the subject of this procurement is services of - PT tests

Created
Size
Downloads
2016-06-08 20:04:33
601.29 KB
170
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - hemikalije a analitiku dedjeljuje se..

Created
Size
Downloads
2016-06-08 20:03:03
472.03 KB
167
Poziv za dostavu ponuda, nabavke usluga -PT testovi

Created
Size
Downloads
2016-06-08 20:10:29
798.25 KB
172
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ugovor za javnu nabavku roba - Reagensi, enzimi i sredstva za analitiku i mikrobiologiju dodjeljuje se...

Created
Size
Downloads
2016-06-11 10:42:09
475.77 KB
154
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabakve radova - Sanacija ulaza kod stare kapije i parkinga

Created
Size
Downloads
2016-06-28 15:05:42
424.44 KB
159

Promjena veličina slova

Banner