Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 1 of 12 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Select all files:
Files:
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javnih nabavki usluga - servisiranje i umjeravanje opreme FOSS

Created
Size
Downloads
2017-05-09 00:58:50
128.85 KB
23
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - Etikete za štampanje deklaracija

Created
Size
Downloads
2017-05-09 01:27:55
122.26 KB
23
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - nabavka klipa i cilindra za pumpu

Created
Size
Downloads
2017-04-19 16:48:16
208.37 KB
25
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javnih nabavki usluga -servisiranje i umjeravanje vaga i servisiranje aparata za vodu

Created
Size
Downloads
2017-05-09 00:44:54
128.52 KB
25
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - usluge osiguranja imovine i uposlenika

Created
Size
Downloads
2017-04-19 16:57:36
158.26 KB
30
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke usluga - Nabavka kalibracionih i PT uzoraka

Created
Size
Downloads
2017-05-09 01:12:47
133.1 KB
30
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku robe - nabavka klipa i cilindra za pumpu, za homogenizaciju uzoraka

Created
Size
Downloads
2017-04-11 12:28:59
632.44 KB
32
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke -dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za potrebe Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo dodjeljuje

Created
Size
Downloads
2017-03-23 16:21:12
195.23 KB
36
Poziv za dostavljanje ponude za nabavke usluga - Validacija laboratorijske opreme

Created
Size
Downloads
2016-12-16 08:26:58
367.91 KB
39
Poziv za dostavljanje ponude za nabavke usluga - Izrada projekta sa investiciono tehničkom dokumentacijom

Created
Size
Downloads
2016-12-16 08:30:48
321.58 KB
39

Promjena veličina slova

Banner