Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 1 of 9 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Select all files:
Files:
Tenderska dokumentacija

Created
Size
Downloads
2017-12-13 11:10:08
3.97 MB
30
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga - Servis i umjeravanje lab. opreme

Created
Size
Downloads
2017-09-27 15:16:07
451.49 KB
39
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - Polietilenski taložnik

Created
Size
Downloads
2017-07-12 15:48:49
187.4 KB
40
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - Etikete za štampanje deklaracija

Created
Size
Downloads
2017-05-09 01:27:55
122.26 KB
45
ODLUKU o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu - za nabavku usluga- PT- testova

Created
Size
Downloads
2017-07-12 15:57:27
158.86 KB
46
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova - Građevinsko-zanatski radovi

Created
Size
Downloads
2017-08-03 15:55:32
441.17 KB
46
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - nabavka klipa i cilindra za pumpu

Created
Size
Downloads
2017-04-19 16:48:16
208.37 KB
46
Konkuretni zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba - reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača "FOSS"

Created
Size
Downloads
2017-07-25 09:15:51
4.67 MB
47
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga z Anexa II dio B

Created
Size
Downloads
2017-08-03 15:53:29
498.98 KB
47
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ugovor za javnu nabavku roba - Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača "FOSS" dodjeljuje se...

Created
Size
Downloads
2017-08-18 15:29:04
482.36 KB
47

Promjena veličina slova

Banner