Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 6 of 14 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
Select all files:
Files:
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke usluga - Validacija laboratorijske opreme

Created
Size
Downloads
2016-12-27 17:21:05
61.88 KB
258
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke usluga - izrada projekta za investiciono tehničkom dokumentacijom

Created
Size
Downloads
2016-12-27 17:26:29
192.38 KB
259
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke radova - Elektro radovi

Created
Size
Downloads
2016-12-27 17:29:41
187.07 KB
260
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke - Računarske opreme na osnovu potreba FZZP

Created
Size
Downloads
2016-12-30 18:12:43
188.1 KB
300
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - oprema za čuvanje reagensa

Created
Size
Downloads
2016-12-30 18:10:09
198.23 KB
331
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017

Created
Size
Downloads
2017-01-20 20:35:02
225 KB
357
Poziv za dostavu ponuda: Predmet nabavke-usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Created
Size
Downloads
2017-02-24 15:59:06
254.86 KB
271
Odluka i prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga servis "FOSS-ove" lab. opreme

Created
Size
Downloads
2017-02-28 16:18:44
223.51 KB
296
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga- održavanje higijene

Created
Size
Downloads
2017-04-05 13:15:24
428.63 KB
278
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke -dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za potrebe Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo dodjeljuje

Created
Size
Downloads
2017-03-23 16:21:12
195.23 KB
243

Promjena veličina slova

Banner