Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 7 of 14 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
Select all files:
Files:
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku robe - nabavka klipa i cilindra za pumpu, za homogenizaciju uzoraka

Created
Size
Downloads
2017-04-11 12:28:59
632.44 KB
272
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - nabavka klipa i cilindra za pumpu

Created
Size
Downloads
2017-04-19 16:48:16
208.37 KB
239
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - usluge osiguranja imovine i uposlenika

Created
Size
Downloads
2017-04-19 16:57:36
158.26 KB
248
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javnih nabavki usluga -servisiranje i umjeravanje vaga i servisiranje aparata za vodu

Created
Size
Downloads
2017-05-09 00:44:54
128.52 KB
245
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javnih nabavki usluga - servisiranje i umjeravanje opreme FOSS

Created
Size
Downloads
2017-05-09 00:58:50
128.85 KB
243
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke usluga - Nabavka kalibracionih i PT uzoraka

Created
Size
Downloads
2017-05-09 01:12:47
133.1 KB
245
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - Etikete za štampanje deklaracija

Created
Size
Downloads
2017-05-09 01:27:55
122.26 KB
233
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - mikrobiološke podloge i dodaci u laboratoriji

Created
Size
Downloads
2017-07-12 15:36:12
127.85 KB
263
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - CRM-ovi za hemijsku analitiku

Created
Size
Downloads
2017-07-12 15:44:03
191.63 KB
238
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - Polietilenski taložnik

Created
Size
Downloads
2017-07-12 15:48:49
187.4 KB
225

Promjena veličina slova

Banner