Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 8 of 14 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
Select all files:
Files:
ODLUKU o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu - za nabavku usluga- PT- testova

Created
Size
Downloads
2017-07-12 15:57:27
158.86 KB
227
Javna nabavka roba - Reagensi, enzimi i sredstva za analitiku

Created
Size
Downloads
2017-07-17 16:03:14
1.11 MB
322
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - CRM-ovi za mikrobiologiju

Created
Size
Downloads
2017-07-24 05:42:35
194.11 KB
261
Konkuretni zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba - reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača "FOSS"

Created
Size
Downloads
2017-07-25 09:15:51
4.67 MB
241
Tenderska dokumentacija. Javna nabavka roba - setova reagenasa i kitova

Created
Size
Downloads
2017-07-25 09:18:20
4.67 MB
272
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga z Anexa II dio B

Created
Size
Downloads
2017-08-03 15:53:29
498.98 KB
257
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova - Građevinsko-zanatski radovi

Created
Size
Downloads
2017-08-03 15:55:32
441.17 KB
266
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ugovor za javnu nabavku roba - Reagensi, enzimi i sredstva za analtiku dodjeljuje se...

Created
Size
Downloads
2017-08-07 16:32:07
486.77 KB
234
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ugovor za javnu nabavku roba - setovi reagensa i kitova dodjeljuje se...

Created
Size
Downloads
2017-08-18 15:23:24
485.38 KB
286
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ugovor za javnu nabavku roba - Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača "FOSS" dodjeljuje se...

Created
Size
Downloads
2017-08-18 15:29:04
482.36 KB
236

Promjena veličina slova

Banner