Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 10 of 14 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
Select all files:
Files:
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga bez objave obavještenja o nabavci - servis i validacija opreme proizvođača "FOSS"

Created
Size
Downloads
2018-02-28 00:27:19
547.35 KB
145
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga - nabavka kalibracionih i PT uzoraka...

Created
Size
Downloads
2018-04-09 16:13:35
593.94 KB
103
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za javnu nabavku naftnih derivata

Created
Size
Downloads
2018-04-18 15:53:33
533.68 KB
100
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - Tehnički plinovi

Created
Size
Downloads
2018-04-17 18:33:51
456.64 KB
117
Poziv za dostavu ponuda

Created
Size
Downloads
2018-05-09 06:18:26
766.96 KB
108
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova -Građevinsko-zanatski radovi

Created
Size
Downloads
2018-05-11 17:36:54
550.31 KB
111
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i Ugovor o javnoj nabavci usluga iz Anexa II dio B - Recertificiranje sistema upravljanja kvalitetom

Created
Size
Downloads
2018-05-11 17:36:54
461.03 KB
103
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - Zaštitna sredstva i mineralna đubriva

Created
Size
Downloads
2018-05-17 19:20:15
459.48 KB
119
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne usluga iz Anexa II dio B - IT obrada podataka

Created
Size
Downloads
2018-05-24 04:53:38
447.36 KB
104
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga - PT uzoraka

Created
Size
Downloads
2018-05-24 04:53:38
446.16 KB
114

Promjena veličina slova

Banner