Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 5 of 14 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Select all files:
Files:
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za javnu nabavku naftnih derivata

Created
Size
Downloads
2018-04-18 15:53:33
533.68 KB
145
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga - nabavka kalibracionih i PT uzoraka...

Created
Size
Downloads
2018-04-09 16:13:35
593.94 KB
147
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga bez objave obavještenja o nabavci - servis i validacija opreme proizvođača "FOSS"

Created
Size
Downloads
2018-02-28 00:27:19
547.35 KB
196
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga - redovan servis klima uređaja

Created
Size
Downloads
2018-02-27 06:57:10
470.5 KB
221
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - dizajniranje i štampanje radnog materijala

Created
Size
Downloads
2018-02-23 15:20:15
456.36 KB
250
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga - validacija lab. opreme

Created
Size
Downloads
2018-02-22 06:43:27
455.32 KB
242
PLAN JAVNIH NABAVKI U FEDERALNOM ZAVODU ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO 2018.

Created
Size
Downloads
2018-02-12 11:33:21
746.38 KB
325
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kancelarijskog materijala

Created
Size
Downloads
2017-12-28 18:39:34
414.96 KB
263
Servis opreme proizvođača "Agilent"

Created
Size
Downloads
2017-12-28 18:39:34
545.45 KB
263
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga - validacije laboratorijske opreme

Created
Size
Downloads
2017-12-27 17:56:38
929.59 KB
281

Promjena veličina slova

Banner