Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 1 of 13 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Select all files:
Files:
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga - Servis i umjeravanje lab. opreme

Created
Size
Downloads
2017-09-27 15:16:07
451.49 KB
27
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova - Mreža za zaštitu objekata Federalnog zavoda za poljoprivredu od ptica, dodjeljuje se

Created
Size
Downloads
2017-08-29 05:46:15
187.42 KB
32
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ugovor za javnu nabavku roba - Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača "FOSS" dodjeljuje se...

Created
Size
Downloads
2017-08-18 15:29:04
482.36 KB
38
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ugovor za javnu nabavku roba - setovi reagensa i kitova dodjeljuje se...

Created
Size
Downloads
2017-08-18 15:23:24
485.38 KB
49
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ugovor za javnu nabavku roba - Reagensi, enzimi i sredstva za analtiku dodjeljuje se...

Created
Size
Downloads
2017-08-07 16:32:07
486.77 KB
44
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova - Građevinsko-zanatski radovi

Created
Size
Downloads
2017-08-03 15:55:32
441.17 KB
35
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga z Anexa II dio B

Created
Size
Downloads
2017-08-03 15:53:29
498.98 KB
37
Tenderska dokumentacija. Javna nabavka roba - setova reagenasa i kitova

Created
Size
Downloads
2017-07-25 09:18:20
4.67 MB
47
Konkuretni zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba - reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača "FOSS"

Created
Size
Downloads
2017-07-25 09:15:51
4.67 MB
37
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - CRM-ovi za mikrobiologiju

Created
Size
Downloads
2017-07-24 05:42:35
194.11 KB
42

Promjena veličina slova

Banner