Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 3 of 9 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Select all files:
Files:
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke usluga - Nabavka kalibracionih i PT uzoraka

Created
Size
Downloads
2017-05-09 01:12:47
133.1 KB
67
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javnih nabavki usluga - servisiranje i umjeravanje opreme FOSS

Created
Size
Downloads
2017-05-09 00:58:50
128.85 KB
56
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javnih nabavki usluga -servisiranje i umjeravanje vaga i servisiranje aparata za vodu

Created
Size
Downloads
2017-05-09 00:44:54
128.52 KB
61
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - usluge osiguranja imovine i uposlenika

Created
Size
Downloads
2017-04-19 16:57:36
158.26 KB
62
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - nabavka klipa i cilindra za pumpu

Created
Size
Downloads
2017-04-19 16:48:16
208.37 KB
55
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku robe - nabavka klipa i cilindra za pumpu, za homogenizaciju uzoraka

Created
Size
Downloads
2017-04-11 12:28:59
632.44 KB
65
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga- održavanje higijene

Created
Size
Downloads
2017-04-05 13:15:24
428.63 KB
65
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke -dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za potrebe Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo dodjeljuje

Created
Size
Downloads
2017-03-23 16:21:12
195.23 KB
69
Odluka i prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga servis "FOSS-ove" lab. opreme

Created
Size
Downloads
2017-02-28 16:18:44
223.51 KB
88
Poziv za dostavu ponuda: Predmet nabavke-usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Created
Size
Downloads
2017-02-24 15:59:06
254.86 KB
90

Promjena veličina slova

Banner