Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 4 of 11 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Select all files:
Files:
Tenderska dokumentacija. Javna nabavka roba - setova reagenasa i kitova

Created
Size
Downloads
2017-07-25 09:18:20
4.67 MB
170
Konkuretni zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba - reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača "FOSS"

Created
Size
Downloads
2017-07-25 09:15:51
4.67 MB
154
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - CRM-ovi za mikrobiologiju

Created
Size
Downloads
2017-07-24 05:42:35
194.11 KB
159
Javna nabavka roba - Reagensi, enzimi i sredstva za analitiku

Created
Size
Downloads
2017-07-17 16:03:14
1.11 MB
215
ODLUKU o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu - za nabavku usluga- PT- testova

Created
Size
Downloads
2017-07-12 15:57:27
158.86 KB
149
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - Polietilenski taložnik

Created
Size
Downloads
2017-07-12 15:48:49
187.4 KB
143
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - CRM-ovi za hemijsku analitiku

Created
Size
Downloads
2017-07-12 15:44:03
191.63 KB
154
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - mikrobiološke podloge i dodaci u laboratoriji

Created
Size
Downloads
2017-07-12 15:36:12
127.85 KB
172
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - Etikete za štampanje deklaracija

Created
Size
Downloads
2017-05-09 01:27:55
122.26 KB
152
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke usluga - Nabavka kalibracionih i PT uzoraka

Created
Size
Downloads
2017-05-09 01:12:47
133.1 KB
164

Promjena veličina slova

Banner