Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 6 of 13 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Select all files:
Files:
ODLUKU o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu - za nabavku usluga- PT- testova

Created
Size
Downloads
2017-07-12 15:57:27
158.86 KB
176
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - Polietilenski taložnik

Created
Size
Downloads
2017-07-12 15:48:49
187.4 KB
178
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - CRM-ovi za hemijsku analitiku

Created
Size
Downloads
2017-07-12 15:44:03
191.63 KB
185
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - mikrobiološke podloge i dodaci u laboratoriji

Created
Size
Downloads
2017-07-12 15:36:12
127.85 KB
206
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - Etikete za štampanje deklaracija

Created
Size
Downloads
2017-05-09 01:27:55
122.26 KB
183
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke usluga - Nabavka kalibracionih i PT uzoraka

Created
Size
Downloads
2017-05-09 01:12:47
133.1 KB
197
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javnih nabavki usluga - servisiranje i umjeravanje opreme FOSS

Created
Size
Downloads
2017-05-09 00:58:50
128.85 KB
190
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javnih nabavki usluga -servisiranje i umjeravanje vaga i servisiranje aparata za vodu

Created
Size
Downloads
2017-05-09 00:44:54
128.52 KB
195
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - usluge osiguranja imovine i uposlenika

Created
Size
Downloads
2017-04-19 16:57:36
158.26 KB
190
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - nabavka klipa i cilindra za pumpu

Created
Size
Downloads
2017-04-19 16:48:16
208.37 KB
187

Promjena veličina slova

Banner