Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 7 of 13 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Select all files:
Files:
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku robe - nabavka klipa i cilindra za pumpu, za homogenizaciju uzoraka

Created
Size
Downloads
2017-04-11 12:28:59
632.44 KB
210
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga- održavanje higijene

Created
Size
Downloads
2017-04-05 13:15:24
428.63 KB
226
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke -dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za potrebe Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo dodjeljuje

Created
Size
Downloads
2017-03-23 16:21:12
195.23 KB
189
Odluka i prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga servis "FOSS-ove" lab. opreme

Created
Size
Downloads
2017-02-28 16:18:44
223.51 KB
237
Poziv za dostavu ponuda: Predmet nabavke-usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Created
Size
Downloads
2017-02-24 15:59:06
254.86 KB
220
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017

Created
Size
Downloads
2017-01-20 20:35:02
225 KB
274
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba - oprema za čuvanje reagensa

Created
Size
Downloads
2016-12-30 18:10:09
198.23 KB
278
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke - Računarske opreme na osnovu potreba FZZP

Created
Size
Downloads
2016-12-30 18:12:43
188.1 KB
217
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke radova - Elektro radovi

Created
Size
Downloads
2016-12-27 17:29:41
187.07 KB
207
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke usluga - izrada projekta za investiciono tehničkom dokumentacijom

Created
Size
Downloads
2016-12-27 17:26:29
192.38 KB
214

Promjena veličina slova

Banner