Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 10 of 11 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Select all files:
Files:
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabakve radova - Sanacija cjevovoda na rashladnoj mašini sa zamjenom rezervnih dijelova

Created
Size
Downloads
2016-06-28 15:09:26
434.68 KB
209
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga - PT-testova:ostaci pesticida u mlijeku, ostaci pesticida u voću i povrću, sa visokim sadrzajem vode i elektroprovodljivost meda za potrebe Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo

Created
Size
Downloads
2016-06-30 16:22:05
444.89 KB
205
Odluka o izmjeni plana nabavki Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo u 2016. godini

Created
Size
Downloads
2016-06-22 13:11:34
375.7 KB
216
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabakve radova - Sanacija ulaza kod stare kapije i parkinga

Created
Size
Downloads
2016-06-28 15:05:42
424.44 KB
197
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ugovor za javnu nabavku roba - Reagensi, enzimi i sredstva za analitiku i mikrobiologiju dodjeljuje se...

Created
Size
Downloads
2016-06-11 10:42:09
475.77 KB
210
Poziv za dostavu ponuda, nabavke usluga -PT testovi

Created
Size
Downloads
2016-06-08 20:10:29
798.25 KB
219
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - hemikalije a analitiku dedjeljuje se..

Created
Size
Downloads
2016-06-08 20:03:03
472.03 KB
224
Call for submission of tender the subject of this procurement is services of - PT tests

Created
Size
Downloads
2016-06-08 20:04:33
601.29 KB
217
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača "FOSS" dodjeljuje se...

Created
Size
Downloads
2016-06-08 19:26:09
479.38 KB
196
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavkru roba - Hemikalije za mikrobiologiju

Created
Size
Downloads
2016-06-08 19:17:29
664.24 KB
202

Promjena veličina slova

Banner